Tips til kontaktlinsebrugere

Hvad er vigtigst når De første gang prøver kontaktlinser?

Det er ganske enkelt: En god kontaktlinsepleje er afgørende for at bevare øjnene sunde.

For at få mest muligt ud af kontaktlinser skal de altid være rene og behagelige at have på. Bær dem ikke i længere tid end Deres kontaktlinse-specialist anbefaler.

Hvis De ved håndteringen og brugen af kontaktlinserne følger de simple regler som Deres kontaktlinse-specialist giver Dem, vil de kunne se klart og uden problemer.

Tjek Deres øjne hver dag. Hvis Deres syn bliver dårligere eller øjnene bliver røde og det føles ubehageligt at have linserne på, så hold straks op med at bruge dem og kontakt Deres kontaktlinse-specialist.

Håndteringen af kontaktlinserne

Deres kontaktlinse-specialist har sikkert allerede vist Dem hvordan De skal vedligeholde linserne. I begyndelsen er der meget at huske på, men inden længe vil alt gå helt automatisk.

Følgende tips vil hjælpe Dem til ikke at gøre noget forkert. Hvis der er noget De er usikker på, så spørg Deres kontaktlinse-specialist til råds.

Vask altid hænderne med en duftfri sæbe før de rører ved kontaktlinserne, og tør hænderne grundigt med et rent håndklæde. Det forhindrer at snavs og fedt fra fingrene kommer på linserne og ind i øjet.

Hvordan man åbner pakningen

Tag en pakning med linser ud af kassen og træk metalfolien af. Tag med fingerspidsen kontaktlinsen ud af plastikbeholderen.

Ved brug af Bausch & Lomb SofLens™ Comfort eller Bausch & Lomb SofLens™ One Day-linser gøres følgende:

Tag en linse-strimmel ud af æsken. Pas på at metalfolien ikke går i stykker når De river en linsebeholder af, da linsen ellers vil kunne blive beskadiget. Hold strimlen som vist med folien nedad og plasticbeholderen opad. Træk en linsebeholder af strimmelen sådan at folien, som vist, bliver siddende på beholderen. Når de har taget linsen ud af beholderen, kan den kasseres.

Sørg for at folien på resten af linse-strimlen forbliver intakt. Hvis folien rives i stykker, kan de øvrige linser blive beskadiget, eller det kan blive vanskeligt at åbne den næste linsebeholder.

Påsætning af linserne

Det er bedst at stå ved et bord eller en anden jævn flade. Hvis de tager Deres linser på over håndvasken, sæt da proppen i afløbet. Tag altid Deres kontaktlinser på i samme rækkefølge. Så undgår De at bytte om på højre og venstre kontaktlinse. Forvis Dem om at De ikke vender linsen forkert, ved at kontrollere at linsernes kanter peger opad og ikke udad. Hvis De har sat linsen forkert på, føles det ubehageligt. Tag den ud igen og skyl dem med Deres ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsning.  Vend den og sæt den på øjet igen.

Den anbefalede metode

Påsætningen føles måske lettere hvis De først har skyllet linsen med ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsningen og ladet en dråbe opløsning blive siddende på kontaktlinsen så øjet fugtes. Linsen anbringes på pegefingeren på den hånd De skriver med. Sæt nu samme hånds langefinger på midten af Deres nederste øjenlåg.

Med pegefingeren på den anden hånd tager De fat i det øverste øjenlåg i nærheden af øjenvipperne og skubber det øverste øjenlåg op mod øjenbrynet. Kig på linsen og sæt den forsigtigt på iris (den farvede del af øjet). Kig ned og giv forsigtigt slip på det nederste øjenlåg og derefter på det øverste øjenlåg. Kig et par sekunder nedad sådan at linsen finder sin rette plads.

Udtagning af linserne

Vask og tør Deres hænder som anbefalet ovenfor før De rører ved linserne. Se opad og tag med pegefingeren ved kanten af linsen og skub den nedad. Samme hånds tommelfinger anbringes på det nederste øjenlåg så der dannes en barriere. Tryk forsigtigt linsen sammen mellem pegefingeren og tommelfingeren uden at se ned. Undgå at røre linsen med neglene. Fjern nu linsen med pege- og tommelfinger.

Rengøring og desinfektion af linserne

Hvis Deres kontaktlinse-specialist har anbefalet Dem at bruge kontaktlinser som skal renses og desinficeres hver gang De har brugt dem, skal de altid benytte den anbefalede rengøringsmetode. De kan bruge ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsningen til rengøringen.

ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsningen er specifikt fremstillet til rengøring, desinfektion, daglig fjernelse af proteinstoffer samt til opbevaring og skylning af linserne. Opløsningen er godkendt til alle typer bløde kontaktlinser.

Luk altid flasken efter brug, og anvend ikke opløsningen efter udløbsdatoen.

Brug ikke opløsningen to gange. Rengør Deres linsebeholder med ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsningen hver gang den har været brugt og lad den tørre med låget fjernet. Skyl eller rens den ikke med vand fra hanen. Udskift beholderen hver måned for at undgå forurening.

Til toppen

Gnid, skyl og desinficer kontaktlinserne

ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsningen holder linserne rene og behagelige at have på idet den fjerner proteinbelægningen uden at De skal gnide på linserne. Det fungerer på følgende måde:

 • Skyl hver side af linsen i 5 sekunder,
 • Læg den rensede kontaktlinse i linsebeholderen og fyld den med frisk ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsning og skru låget på.
 • Opbevar linsen i den lukkede beholder i mindst 4 timer.
 • Linserne kan nu bruges. Det er ikke nødvendigt at skylle linserne med saltopløsning. De kan sætte linserne på med det samme. De kan også bruge ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsningen til at skylle kontaktlinserne med, hvis De foretrækker det.

Nogle kontaktlinse-specialister anbefaler at De renser og gnider deres kontaktlinser hver dag for at fjerne alle belægninger på linsen.

 • Læg først den ene linse i håndfladen.
 • Dryp lidt ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsning på linsen.
 • Gnid linsen med pegefingeren i 20 sekunder.
 • Vend linsen og gentag processen.
 • Skyl derefter linsen for at fjerne alle frigjorte rester. Dryp igen ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsning på linsen. Linsen er nu klar til at blive desinficeret. Hvis De desinficerer Deres linser hver dag, beskyttes øjnene mod infektioner forårsaget af mikroorganismer der kan dannes på kontaktlinserne.

Desinfiktionen foregår ganske enkelt. De skal blot fylde Deres linsebeholder med ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsningen. Dernæst lægges de rensede linser i den rigtige beholder og låget skrues på. Lad linserne ligge I blød natten over eller mindst 4 timer. Deres linser er parate til at blive brugt igen næste morgen. Der er ikke brug for yderligere skylning.

Problemer med at bære linser

Hvis deres øjne bliver meget irriterede, hvis De ofte må blinke eller får øget tåreflod, kan det skyldes at der er støvpartikler eller en belægning under linsen. Fjern linsen med det samme, rengør den med ReNu® Multi-Purpose Kombi-opløsningen og sæt den på igen. Hvis irritationen fortsætter, eller hvis De får andre alvorlige og usædvanlige reaktioner, fjern da linsen igen og henvend Dem til deres kontaktlinse-specialist.

Kosmetik og kontaktlinser

Der er ingen grund til at undlade at bruge kosmetik fordi man bruger kontaktlinser. Beskyt blot Deres øjne ved at tage følgende enkle forholdsregler så øjnene forbliver sunde.

 • Anvend altid kosmetik efter at De har taget kontaktlinserne på, og tag makeuppen af før De tager kontaktlinserne ud. Så begrænser De muligheden for at kosmetik kommer i kontakt med Deres linser.
 • Sørg for at Deres oliebaserede makeup-fjerner ikke kommer i kontakt med linserne. Man opnår maksimal sikkerhed ved at bruge allergi-venlige produkter eller produkter produceret specielt til brugere af kontaktlinser. Derved reducerer De risikoen for infektioner eller allergiske reaktioner.
 • Brug de blødeste kajal-blyanter De kan finde, for at undgå at farvestoffet skaller af. Det forhindrer at produktet kommer i øjet og forårsager irritation.
 • Brug ikke vandfast mascara og undgå pudder. Benyt så vidt muligt presset øjenskygge.
 • Brug ikke sprayprodukter som hårspray, parfume, aftershave eller deodorant mens De har kontaktlinserne på. Hvis De bruger hårspray, så anvend det før De tager kontaktlinserne på.
 • Del ikke kosmetik og applikatorer med venner og veninder. Ideelt set bør De udskifte kosmetik og børster hver 3. måned.
 • Forsøg aldrig at lægge øjenmakeup mens De for eksempel sidder i en bil, i et tog eller i en bus. Hvis Deres øjne bliver røde eller hævede eller De har mistanke om at øjnene kan være blevet inficerede, skal De omgående tage Deres kontaktlinser ud og henvende Dem til Deres kontaktlinse-specialist.     

Til toppen